Game Tekken 1 Tekken 2 Tekken 3 Tekken 4 Tekken 5 Tekken 6 Lainnya Tekken 7 Tekken Tag Tournament I Tekken Tag Tournament II Petarung Pria Jin Kazama Lars Alexanderson Kazuya Mishima Heihachi Mishima Eddy Gordo Yoshimitsu Wanita Jun Kazama Nina Williams Alisa Bosconovitch Xiao Yu Christie Anna Williams